Dokument

Personuppgiftspolicy

Allmänna Villkor

AutoGiroblankett 

Konsumentverkets Ångerblankett

Denna blankett kan användas när konsumenten vill ångra ett avtal, enligt reglerna i lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Konsumenten har även möjlighet att ångra sig på annat sätt än med blanketten men rekommenderas alltid att spara underlag som visar att han eller hon har ångrat sig.

Blanketten ska skickas till N.B.Gruppen AB.
Inte till Konsumentverket eller Hallå Konsument. 
Blanketten skickas med fördel i ett rekommenderat brev till oss eller via e-post så att du som kund får en kvittens på att det är inskickat innan ångerperioden löpt ut.
Det medföljande svarspost kuvertet får inte användas för ånger eller uppsägningar. 
Källa: Konsumentverket.se
info@nbgruppen.se  010-15 08 555