N.B. Gruppen AB är en organisation som alltid strävar efter att vara längst fram när det gäller en aktiv bevakning av dina personuppgifter.
Vi arbetar dagligen med identitetsbevakning, säkerhet och personlig integritet.

Som kund* får du bevakning av dina och/eller din familjs identitetsuppgifter.

*Gäller kreditupplysningar som görs via samarbetspartner

Identitetsbevakning

N.B. Gruppen AB är ett svenskt teknikbolag som är verksamma inom identitetsbevakning, säkerhet och personlig integritet. Vi erbjuder våra kunder bevakning av sina identitetsuppgifter via webben*
*Gäller kreditupplysningar som görs via samarbetspartner samt myndighetspost.